ფესტივალი არტ-გენი
რეგიონი 2023

Mobirise Website Builder

1 ივლისი - დმანისი, პანტიანის ტბა

20:00-21:00 ფოლკლორი
21:00-21:40 "გაგა ფრანი"
22:00-23:30 "33ა"
23:30-00:30 „შერეკილები“

7 ივლისი - რუსთავი, ცენტრალური პარკი

"შერეკილები" 
"გაგა ფრანი“
"ჩვენებურები&KILEMA" (აფრიკა)
"ფოლკლორი"